Corona

Huidige situatie:

           Code rood: Tijdelijke stop werking

(Meer info over de kleurcode, zie onderaan)

Scoutswerking in tijden van Corona

Elk lid of leiding mag naar de vergaderingen komen indien het geen deel uitmaakt van een risicogroep en drie dagen voor de activiteit geen ziekte symptomen vertoonde, we vragen hier echt goed op te letten om risico’s te vermijden. 

 

Werking opsplitsing groepen

Er wordt vanuit de overheid gevraagd om zoveel mogelijk activiteiten op eigen terrein te doen. Hierdoor zijn we genoodzaakt om onze scoutsgroep in twee te delen zodat alle bubbels genoeg plaats krijgen om hun vergaderingen door te laten gaan. Deze twee groepen zijn als volgt verdeeld en zullen altijd samen vergadering hebben:

Groep 1:

 • Kapoenen

 • Poenkas

 • Welpen

 • Kawellen

Groep 2:

 • Wolven

 • Jojo’s

 • Givers

 

Dit betekent het volgende; er zullen twee tijdsloten zijn op zondag wanneer de vergaderingen zullen plaatsvinden, namelijk van 10u tot 12u30 en van 14u tot 16u30. Week om week zullen groep één en twee elkaar afwisselen zodat iedereen om de week op het normale uur vergadering kan hebben. Lees hiervoor zeker altijd goed de klepper zodat u zeker weet dat jij of je kind op het juiste uur aan de scouts staat.

De scouts wordt, om de bubbels fysiek gescheiden te houden, opgedeeld in vier zones waar de takken hun vergaderingen zullen doorgaan. Kijk daarom ook altijd zeer goed naar de klepper aan welke poort je moet zijn voor je vergadering. We zullen gebruik maken van twee poorten, poort vuilbakkenkotje waar normaal gebruik van wordt gemaakt voor zone 1 en 3 en poort brandweg naast de container voor zone 2 en 4. Per zone zal er ook een aparte fietsenstalling zijn. 

 

Niet elke tak zal steeds toegang kunnen hebben tot het lokaal. Vergeet op regenachtige dagen dus zeker geen regenjas en warme kledij!

Bij aankomst en vertrek op de scouts is het de bedoeling dat ouders het terrein niet betreden en hun kinderen gewoon afzetten aan de poort of in de auto of op de fiets blijven zitten. Hierbij vragen we ook om niet te lang bij de poort te blijven rondhangen. Ook vragen we aan ouders om hun mondmasker aan te doen bij het afzetten of ophalen van leden vermits afstand houden hier wel eens moeilijk kan zijn. Het is niet de bedoeling dat ouders voor de poort parkeren, de straat is lang genoeg dus vragen we vriendelijk om de auto's verderdoor te parkeren.

 

Leden in bubbels met plus 12-jarige (Jojo’s, Givers en Jins) vragen we ALTIJD om mondmasker bij te hebben in het geval dat afstand met andere bubbels of buitenstaanders niet gerespecteerd kan worden. Als deze leden aankomen op de scouts en de afstand aan de poort met andere bubbels niet kunnen bewaren zijn ze dan ook genoodzaakt hun mondmasker tijdelijk aan te zetten.

Voor ouders die na een vergadering nog een vraag of zeg hebben, vragen we terrein niet te betreden maar naar de gepaste tak te mailen of te bellen. Voor niet tak gerelateerde problemen kunt u ook nog steeds terecht bij de groepsleiding.

We vragen ook nog aan de leden om hun eigen drinkbus met water (frisdrank en dergelijke is niet op zijn plaats op de scouts) mee te nemen naar de vergaderingen.

 

 

Wat te doen bij ziekte

Vermoeden van besmetting tijdens of na een vergadering

 

De persoon die mogelijks geïnfecteerd is, wordt in een kindvriendelijke quarantaine zone geplaatst. De ouders worden gecontacteerd, het lid wordt zo snel mogelijk opgehaald. Er wordt gevraagd om zo snel mogelijk een test te laten uitvoeren en het resultaat te laten weten aan de groepsleiding. Tijdens de afwachtende periode zal de desbetreffende bubbel  voorzichtig moeten omgaan met contacten. 

 

Groepsleiding wordt op de hoogte gebracht wanneer leden binnen de 2 dagen na de vergadering symptomen van COVID-19 hebben.

 

Wanneer er een vermoeden van besmetting is, dit is wanneer een lid symptomen vertoont of een test laat afnemen, wordt dit door ons meegedeeld aan de ouders van de tak waartoe het lid behoort. Het lid moet volgens de regels van de samenleving in quarantaine, tot de uitslag van de test gekend en negatief is. Als een lid met COVID-19-symptomen naar huis gaat tijdens een activiteit, moeten alle deelnemers (leden én leiding) van de bubbel extra voorzichtig zijn. Tijdens de activiteit is onderling contact nog toegelaten, maar beperken we dit in de mate van het mogelijke tot een minimum. Ze kunnen alleszins geen deel uitmaken van een andere bubbel (buiten de scouts) tot de uitslag gekend en negatief is.

 

Positieve test

 

Bij een positieve test wordt de groepsleiding zo snel mogelijk op de hoogte gebracht.

We brengen vervolgens alle ouders op de hoogte ingeval een lid positief test.

Alle leden en leiding van deze bubbel (de tak), die max. 1 week ervoor aanwezig waren op de vergadering, moeten zo snel mogelijk een test laten afleggen en min. 1 week in quarantaine. Op de 5e dag na het contact met de coronapatiënt moet een test afgelegd worden. Indien de test positief is, dient het lid nog een week in quarantaine te blijven en na deze periode een nieuwe test af te leggen.

 

Afwachtend op het resultaat van de eigen test en alsook na het resultaat moet het advies van de arts worden opgevolgd.

 

Besmetting van leiding

 

Alle scoutsactiviteiten stoppen voor een week. Dit omdat leiding buiten de scouts mogelijks contact kan hebben met andere leiding. Mensen die contact hebben gehad met deze  persoon buiten en op de scouts, laten zich testen en gaan voorlopig in quarantaine.

 

Buiten de scouts 

 

Als ouders, broer of zus besmet is, mag dat lid niet komen en wordt dit gemeld aan de groepsleiding. Het lid moet getest worden (regels samenleving) en komt niet naar de scoutsactiviteiten totdat dit opnieuw toegestaan is. 

 

Wanneer kan je terug deelnemen?

 

Het lid of de leiding moet een negatieve test hebben afgelegd en moet minimaal 3 dagen symptoomvrij zijn, om het even welke soort symptomen. 

 

 

Kleurencodes

Hier vindt u de regels van de drie kleurencodes (geel, oranje en rood) die de overheid in samenwerking met Scouts en gidsen Vlaanderen in het leven heeft geroepen om het jeugdwerk in goede banen te leiden tijdens corona. Momenteel bevinden we ons in code oranje.  

Code Geel:

Er wordt vanuit de overheid gevraagd om zoveel mogelijk activiteiten op eigen terrein te doen. Hierdoor zijn we genoodzaakt om onze scoutsgroep in twee te delen zodat alle bubbels genoeg plaats krijgen om hun vergaderingen door te laten gaan. Deze twee groepen zijn als volgt verdeeld en zullen altijd samen vergadering hebben:

Groep 1:

 • Kapoenen

 • Poenkas

 • Welpen

 • Kawellen

Groep 2:

 • Wolven

 • Jojo’s

 • Givers

 

Dit betekent het volgende; er zullen twee tijdsloten zijn op zondag wanneer de vergaderingen zullen plaatsvinden, namelijk van 10u tot 12u30 en van 14u tot 16u30. Week om week zullen groep één en twee elkaar afwisselen zodat iedereen om de week op het normale uur vergadering kan hebben. Lees hiervoor zeker altijd goed de klepper zodat u zeker weet dat jij of je kind op het juiste uur aan de scouts staat.

De scouts wordt, om de bubbels fysiek gescheiden te houden, opgedeeld in vier zones waar de takken hun vergaderingen zullen doorgaan. Kijk daarom ook altijd zeer goed naar de klepper aan welke poort je moet zijn voor je vergadering. We zullen gebruik maken van twee poorten, poort vuilbakkenkotje waar normaal gebruik van wordt gemaakt voor zone 1 en 3 en poort brandweg naast de container voor zone 2 en 4 (zie bijgevoegde foto ingeval van  onduidelijkheid). Per zone zal er ook een aparte fietsenstalling zijn. 

 

Niet elke tak zal steeds toegang kunnen hebben tot het lokaal. Vergeet op regenachtige dagen dus zeker geen regenjas en warme kledij!

Bij aankomst en vertrek op de scouts is het de bedoeling dat ouders het terrein niet betreden en hun kinderen gewoon afzetten aan de poort of in de auto of op de fiets blijven zitten. Hierbij vragen we ook om niet te lang bij de poort te blijven rondhangen. Ook vragen we aan ouders om hun mondmasker aan te doen bij het afzetten of ophalen van leden vermits afstand houden hier wel eens moeilijk kan zijn.

 

Leden in bubbels met plus 12-jarige (Jojo’s, Givers en Jins) vragen we ALTIJD om mondmasker bij te hebben in het geval dat afstand met andere bubbels of buitenstaanders niet gerespecteerd kan worden. Als deze leden aankomen op de scouts en de afstand aan de poort met andere bubbels niet kunnen bewaren zijn ze dan ook genoodzaakt hun mondmasker tijdelijk aan te zetten.

Voor ouders die na een vergadering nog een vraag of zeg hebben vragen we terrein niet te betreden maar naar de gepaste tak te mailen of te bellen. Voor niet tak gerelateerde problemen kunt u ook nog steeds terecht bij de groepsleiding.

We vragen ook nog aan de leden om hun eigen drinkbus met water (frisdrank en dergelijke is niet op zijn plaats op de scouts) mee te nemen naar de vergaderingen.

 

Code Oranje:

Wanneer Scouts en Gidsen Vlaanderen voor code oranje kiest ziet de scoutswerking er iets anders uit. Dit heeft wel enkel betrekking op de groepen met plus 12-jarige leden, namelijk de jojo’s, de givers en de jins. De wolven blijven tot januari behoren tot een tak met enkel min 12-jarige leden, zij volgen de regels die gelden voor jojo’s, givers en jins dus pas vanaf januari. Voor de groepen met min 12-jarige leden (kapoenen, poenka’s, welpen, kawellen en wolven) gelden dezelfde regels als bij code geel.

 

Aangezien in tijden van code oranje voor jojo’s, givers en jins vergaderingen enkel binnen zijn toegestaan indien er maar 20 leden aanwezig zijn, hebben wij ervoor gekozen om op dat moment alleen maar vergaderingen buiten te organiseren voor die takken. Indien we op voorhand weten dat het te hard zou gaan regenen is het steeds mogelijk dat we beslissen om de vergadering af te gelasten. Dit zullen we steeds melden via mail en we zullen dit ook op onze facebookpagina plaatsen. Daarnaast is het wel belangrijk dat de leden altijd goede regenkledij bij hebben. Bij hevige buien kunnen we wel steeds schuilen onder de afdaken van het lokaal.

 

Over de takweekends van de jojo’s, givers en jins zal nog meer info volgen vanuit te takleiding. Dit omdat we moeten bekijken of we de maatregelen kunnen naleven. De weekends van de andere takken (kapoenka’s, kawelpen en wolven) zullen wel gewoon doorgaan bij code oranje.

 

Ook wordt er opnieuw een contactenlogboek bijgehouden. Dit betekent dat we een ‘aanmeldtafel’ zullen plaatsen voor de ingang, en dat de leden (en eventueel ouders die het lid afzetten) zich komen aanmelden met hun naam en telefoonnummer. 

 

Code Rood:  

Wanneer Scouts en Gidsen Vlaanderen voor code rood kiest, zijn wij genoodzaakt om onze scoutswerking iets bij te schroeven. We geven een korte samenvatting weer voor onze scoutswerking en wat er juist zal veranderen: 

Elk lid of leiding mag naar de vergaderingen komen indien het geen deel uitmaakt van een risicogroep en drie dagen voor de activiteit geen ziekte symptomen vertoonde, we vragen hier echt goed op te letten om risico’s te vermijden. 

Alle activiteiten worden bij voorkeur steeds buiten verdergezet, voor jojo’s en givers is dit verplicht (indien groep > 20 pers.). Indien we op voorhand weten dat het te hard zou gaan regenen is het steeds mogelijk dat we beslissen om de vergadering af te gelasten. Dit zullen we steeds melden via mail en we zullen dit ook op onze facebookpagina plaatsen. Daarnaast doen we nogmaals een oproep dat de leden altijd goede regenkledij bij hebben. 

De buitenactiviteiten zetten zich voort, waarbij spelen met fysiek contact vermeden zal worden bij de jojo’s en givers. Wanneer er geen afstand kan bewaard worden, is er mondmasker plicht. Bij intensieve fysieke activiteiten mogen de mondmasker af. 

Leiding dient ten allen tijden mondmaskers te dragen, ook bij -12 jarigen. 

Overnachtingen kunnen niet meer doorgaan, uitgezonderd de weekends die plaatsvinden tijdens de Herfstvakantie. Om de reden dat schoolactiviteit een week stil ligt, mogen andere simultane activiteiten met overnachting doorgaan. 

 

Meer info over de officiële regels omtrent covid-19 van Scouts & Gidsen Vlaanderen, vind je op hun webiste https://www.scoutsengidsenvlaanderen.be/.