Corona

HUIDIGE MAATREGELEN (vanaf 07/03/2022)

______________________________________________________________________________________________

Hoe werkt de coronabarometer?

Het Overlegcomité beslist a.d.h.v. bepaalde parameters (ziekenhuisopnames, varianten,…) wanneer welke kleur ingaat en waar eventuele uitzonderingen worden toegevoegd.

 • Overlappend voor alle kleurcodes: in geen enkel geval is CST, vaccinatie of testing verplicht voor onze werking of weekends en kan het dus niet als voorwaarde worden opgelegd of gebruikt om leden/leiding uit te sluiten.
 • Verantwoordelijkheid rond eventuele testing/vaccinatie ligt bij ouders/leden/deelnemers zelf.
 • Bezorgdheden rond testing/vaccinatie zijn financieel, logistiek, psychologisch en pedagogisch verre van evident. We kijken of, hoe en wat we hierin kunnen betekenen. Blijf vooral samen in gesprek gaan en kijken waar draagkracht is.
 • Besef dat het niet voor iedereen een even ‘vrije keuze’ is om wel/niet gevaccineerd te worden. Niet enkel de eigen mening, die van ouders en omgeving, maar ook socio-economische redenen en de medische achtergrond van leden/leiding heeft invloed op deze ‘keuze’. We vragen om hier bewust mee om te gaan.

Er wordt gevraagd om binnenruimtes goed te ventileren.

We maken bij de maatregelen een onderscheid tussen wet en advies:

 • De wet is wat door de overheid verplicht is en als voorwaarde geldt om deel te nemen of werking te organiseren.
 • Advies is een suggestie die niet bindend of verplicht is te volgen, maar kan helpen om coronatechnisch en pedagogisch een veilig kader te creëren voor je werking.
 •  

Code geel geldig vanaf 7 maart

Bij code geel mag er, gelukkig, terug heel veel:

 • Mondmaskers dragen we enkel nog op openbaar vervoer en in zorginstellingen. Dus niet meer verplicht bij elk contact met externen of op locaties als musea, cinema, winkel, …
 • Er zijn geen beperkingen meer in het aantal deelnemers. Ook niet binnen of bij overnachtingen. 
 • De aanbeveling voor een zelftest bij overnachtingen valt weg.
 • Er wordt niet langer gevraagd ‘intens fysiek contact’ te vermijden.
 • De belangrijkste maatregel in code geel is om bij activiteiten binnen de ruimte goed te blijven ventileren.
 • Het Covid Save Ticket, mondmaskers en de maximum capaciteit verdwijnt ook voor evenementen.
 • Het blijft aangeraden om vooral in te zetten op werking in open lucht maar hier voelen scouts zich hoe dan ook best thuis: buiten!
 • Op drukke plaatsen kan een mondmasker zinvol zijn voor kwetsbare personen; we houden natuurlijk rekening met elkaar.

Bij onduidelijkheden of vragen, aarzel niet om ons te contacteren, de groepsleiding en leiding zijn coronaverantwoordelijken en kunnen jullie te woord staan.